Bijeenkomst Proeftuin Linked Data – SLO

Op 2 maart trein ik richting Utrecht voor een bijeenkomst over de Proeftuin Linked Data. In een eerdere bijeenkomst is de Proeftuin gepresenteerd en hebben we gesproken over welke functionaliteiten relevant zijn voor de versnellingsvraag van de Rijdende School en welke niet. Daarnaast is toen gesproken hoe de Proeftuin er in een ideaalscenario van de SRS eruit zou zien. Ik ben dan ook benieuwd naar wat ik vandaag te horen ga krijgen.

(meer…)

Training Curriculair Bewustzijn – Implementatie

Vandaag is de laatste dag van 4 dagen training rondom het curriculair bewustzijn van leerkrachten. Tijdens een tweedaagse in november hebben we alle algemene dingen geleerd rondom wetten, leerlijnen, vakken, domeinen, uitstroomprofielen, referentiekaders en zo nog veel meer. We hebben ons tijdens de tweedaagse gefocust op rekenen en op de trainingsdag in december op taal. De Rijdende School is vervolgens aan de slag gegaan en op deze laatste trainingsdag zou de implementatie van het gemaakte aan bod komen. Echter…..

(meer…)

[Top]

Bijeenkomst centraal dashboard

Op 11 februari rijd ik naar Almere voor een bijeenkomst centraal dashboard. Dit is een bijeenkomst georganiseerd vanuit versnellingsvraag 9 en ik ben uitgenodigd door Hans van Alphen.
Deze bijeenkomst is georganiseerd om duidelijke stappen te gaan zetten richting een dashboard. Verschillende scholen, andere versnellingsvragen, SLO en Kennisnet zijn uitgenodigd om met elkaar na te denken over het centraal dashboard.

(meer…)

[Top]

Ipon

Donderdag 4 februari stond in het teken van de Ipon, de vakbeurs voor onderwijsinnovatie en ICT. Een mooie dag waar veel contacten van het Doorbraakproject samen komen en waar ik dus ook aanwezig wil zijn.

Al vroeg in de morgen reis ik met de trein af naar Utrecht. Op weg van het station naar de jaarbeurs vang ik eerst nog een man op die al druk append over een stoepje struikelt en vervolgens zijn 100 kilo in mijn armen gooit. Ik heb een lelijke val kunnen voorkomen, maar mijn rug vond het toch een minder goed idee om de man op te vangen. Maar.. mijn goede daad voor vandaag is reeds gedaan!

Om 9.30 uur gaat de beurs open en loop ik eerst een oriënterend rondje. Ik wil vandaag in elk geval in gesprek met de verschillende uitgeverijen, SAM en Parnassys. Ook heb ik nog een afspraak met Alma Nammensma, een collega van de SRS en Iris Thijssen van Daltonschool Meester Aafjes. De rest laat ik me vandaag op me afkomen.

Tijdens mijn eerste oriënterende rondje valt het me vooral op dat de vakbeurs vooral is gericht op ICT en minder op onderwijsinnovatie. Ik zie voornamelijk bekende, commerciële dingen en weinig innovatieve, vernieuwende initiatieven. Jammer, dat was wel waar de Ipon vooraf veel over gemaild heeft. Wellicht was het mijn interpretatie van deze mail en dus een verkeerde verwachting, maar het blijft een teleurstelling.

Dan ga ik op zoek naar SAM, zij willen graag een platform leveren voor onze versnellingsvraag, maar ik was nog niet eerder in de gelegenheid om het programma eens uitgebreid te bekijken. Onlangs werd ook een samenwerking tussen Khan Academy en SAM beschreven in de nieuwsbrief waar ik ook nieuwsgierig naar ben; de Khan Academy is een partij welke onze versnellingsvraag ondersteunt. SAM is snel gevonden en ik tref daar direct Yvonne Kleefkens van de Khan Academy. We stellen elkaar op de hoogte van de laatste nieuwtjes en dan laat een medewerker van SAM mij het programma zien. Een mooi programma, dat in de basis lijkt op ons eigen navileren. De koppeling naar leerlijnen heeft mijn grootste interesse, omdat het platform deze leerlijn helder in beeld en koppelbaar moet maken. Dit gedeelte van het programma is nog volledig gebaseerd op kerndoelen en niet op referentieniveaus en geeft een opsomming van doelen. Het geeft mij nog geen helder beeld van de opbouw van doelen, van koppelingen tussen doelen en er is ook geen visuele weergave van de opbouw van doelen beschikbaar. Met de medewerker van SAM bespreek ik waar wij binnen de versnellingsvraag behoefte aan hebben, waar het programma nog beter kan worden en wat het programma al heel goed doet. Een mooi gesprek met wellicht een vervolg!

Vervolgens ga ik op weg naar de verschillende uitgeverijen. Alleen bij Uitgeverij Zwijsen tref ik onze contactpersonen voor de versnellingsvraag en graag ga ik met hen een praatje aan. Eerst praat ik bij met Jos Cöp en vertel ik Jos de laatste nieuwtjes en vertelt Jos mij hoe hun presentatie op de Ipon is verlopen. Jos geeft aan dat Albert Rouschop ook aanwezig is en op het moment dat ik aan kom lopen is Albert aan het werk met een aantal kinderen op de Ipad. Leuk om te zien en te ervaren! Als de kinderen klaar zijn heb ik ook nog een leuk gesprek met Albert. Fijn om elkaar zo ook eens te spreken buiten de afspraken van de versnellingsvraag.

Onder het genot van een hapje en een drankje volgt mijn afspraak met collega Alma en Iris Thijssen van Daltonschool Meester Aafjes. Iris heeft contact met mij opgenomen, omdat zij druk bezig is met het verzamelen van rekeninstructiefilmpjes en een koppeling naar de leerlijn. In een verkennend gesprek hebben we het over gezamenlijke doelen en spreken we af hoe we elkaar verder kunnen helpen. Ik zet me in voor het uitwerken van een leerlijn vanuit de referentiekaders met tussendoelen en cruciale leermomenten, Alma gaat op zoek naar instructiefilmpjes voor het domein Meten, tijd en geld en Iris voor het domein Getallen en bewerkingen. Per mail houden we elkaar op de hoogte van de vorderingen en bij een volgende afspraak bepalen of de domeinen voldoende gedekt is met instructiefilmpjes of dat we zelf nog filmpjes gaan maken.

Na de lunch wil ik nog graag in gesprek met Parnassys om hun uitwerking te zien van de leerlijnen binnen het Leerlingvolgsysteem. Ik spreek Gerben Baartman en hij geeft aan niet de inhoudelijke kennis te hebben van het pakket van Parnassys, maar wil wel graag verder praten over de versnellingsvraag en de mogelijke rol en aansluiting van Parnassys hier binnen. We spreken af per mail een afspraak te maken en dan met de juiste mensen om tafel te gaan zitten. Fijn, het gesprek is er! Parnassys is de grootste speler op het gebied van leerlingvolgsystemen en het zou geweldig zijn als zij ook willen aansluiten bij het platform of wellicht onderdelen mee willen ontwikkelen.

Na nog wat korte, maar leuke praatjes her en der houd ik het voor gezien op de beurs. Een intensieve en lange dag, maar met reeds bestaande contacten is weer bijgepraat en er zijn weer nieuwe contacten gelegd! Ik ga tevreden naar huis.

[Top]

Versnellingsvraag 3, 4 en 10 in overleg

Zoals al eerder versnellingsvraag 3 en 9 samen zaten om te kijken waar er overlap is tussen de versnellingsvragen, kwamen vandaag versnellingsvraag 3, 4 en 10 samen in Geldermalsen.
Telefonisch was er al het een en ander doorgesproken, maar nu werd het tijd om eens echt bij elkaar te komen en afspraken te maken.

(meer…)

[Top]

Overleg Leerlab Curriculum bewustzijn

Via Manon Haartsen, onze voormalige procesbegeleider, hoorde ik over de leerlabs in het VO. Eigenlijk eenzelfde iets als de versnellingsvragen, maar dan in het VO. Manon vertelde over het leerlab curriculum bewustzijn en het leek me direct al interessant om eens met de mensen van dit leerlab in gesprek te gaan.

(meer…)

[Top]

Bijeenkomst Proeftuin Linked Data – SLO

Op 12 januari hebben we een bijeenkomst belegd met Kennisnet Proeftuin Linked Data, SLO en de Rijdende School. Dit als vervolg op de bijeenkomst werkgroep OBK.
Doel van dit gesprek is om te kijken of de Proeftuin Linked Data en SLO iets kunnen betekenen binnen de versnellingsvraag van de Rijdende School en omgekeerd of de Rijdende School de Proeftuin input kan geven.

Olaf de Groot heeft op zijn illustratieve wijze aantekeningen gemaakt van deze bijeenkomst.

Olaf

(meer…)

[Top]

Training Curriculair Bewustzijn – Taal

Op 9 december is het volledige onderwijsteam van de Rijdende School in Geldermalsen bijeen gekomen voor een studiedag over de leerlijnen binnen het vak taal.

De dag begint met een terugblik op de tweedaagse in november; tijdens deze twee dagen hebben we alles geleerd over referentiekaders, leerroutes, cruciale leermomenten en de vier domeinen van rekenen. De training is ervaren als een zinvolle en verdiepende training.

Na deze evaluatie geeft Nora Booij een inhoudelijke toelichting op de vier domeinen van taal.

domeinen taal

(meer…)

[Top]

Uitgeversbijeenkomst Geldermalsen

Vandaag was toch wel een spannende dag voor de Rijdende School. Al jaren proberen we via allerlei ingangen in gesprek te komen met de verschillende uitgevers en op een enkele uitzondering na is ons dat nog nooit echt goed gelukt. Tot vandaag..

Via onze versnellingsvraag, de GEU (brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening in Nederland) en Manon Haartsen (projectleider Keten Doorbraakproject) ontstond er interesse in een gesprek over de versnellingsvraag en de behoeften van de Rijdende School binnen deze vraag.

(meer…)

[Top]

Versnellingsvraag 3 en 9 in overleg

Op de bijeenkomst ‘Overkoepelende voortgangsinformatie’ sprak ik voor het eerst met mensen van andere versnellingsvragen. Zo ook met Hans van Alphen van versnellingsvraag 9: Centraal Dashoard.

Al vanaf het moment dat de eerste geluiden klonken over versnellingsvragen heb ik de andere vragen ook gevolgd. Steeds weer viel het me op dat er een overlap is tussen de verschillende vragen. Ik drong dan ook aan op een overleg met de andere vragen om te bepalen of we samen konden versnellen of dat we toch allemaal onze eigen weg moesten gaan. Omdat het overleg niet georganiseerd werd door Kennisnet heb ik zelf het initiatief genomen tot een overleg met Hans van Alphen van het centraal dashboard.

Versnellingsvragen (meer…)

[Top]